– sier vi

Ressursmateriell om antisemittisme, islamofobi og antisiganisme til bruk i Den norske kirke

Målsetning for «sier vi»

Print

Dette materiellet har som mål å bidra til å gjenkjenne og arbeide mot fordommer, fremmedfrykt og rasisme slik vi finner det i bevisste og ubevisste forestillinger om «de andre». Materiellet har særlig fokus på kristen identitet og historie, og de mørkere deler av den historien i møte med jøder (anitsemittisme), muslimer (islamofobi) og rom og romani (antisiganisme).
Materiellet har mange øvelser som fint kan brukes av andre i skolen og av andre tros- eller livssynsretninger, og i dialogarbeid og dialoggrupper. Materiellet er et pedagogisk bidrag til å ta et oppgjør med fordommer, fremmedfrykt og rasisme i menigheten, dialoggruppen, skoleklassen eller samfunnet.
Innholdsfortegnelsen nedenfor er klikkbar på kapittelnivå eller på hver enkelt øvelse eller bibelstudiene.

DENNE NETTSIDEN ER IKKE OPPDATERT I FORHOLD TIL 2. UTGAVE AV TRYKKET VERSJON.
VI ARBEIDER MED OPPDATERINGEN OG BEKLAGER VENTETIDEN.

Sier vi