Øvelse 2: Identitetshuset

Print
Gjennomføring:

Leder tegner en enkel skisse av et hus på tavla og ber deltakerne gjøre det samme. Forklar deltakerne at mennesker er som et hus. Tegn et sirkelrundt rom i midten av huset og del så opp huset i flere rom rundt denne kjernen. Leder forklarer at i ethvert menneske er det mange ulike rom som påvirker hvem vi er. I midten er det noe som er kjernen i hvem vi er, noe som er helt unikt i verden og i Guds skaperverk. Men helt fra et menneske blir født, preges det av mennesker rundt seg. Det første et nyfødt barn gjør er å søke øyekontakt med et annet menneske.

Leder gir så eksempler på noen personer som er og/eller har vært viktige i eget liv. Eksempler kan være besteforeldre, en lærer, en nabo, en ferievenn, en tilfeldig person en møtte på toget en gang, en kjæreste, en ekskjæreste osv.

Deltakerne tegner selv inn sine egne rom i egne hus, og så skrive så navn på mennesker som er del av sitt «hus» (ca. fem–ti minutter). Når de er ferdige med dette kan de som vil fortelle om hvilke mennesker som er/har vært til stede i livet deres.

Leder forteller videre at denne modellen kan gjøre oss bevisste på hvordan mennesker rundt oss påvirker hva vi gjør og sier. Ofte er det andres stemme vi ubevisst hører i hodet når vi uttaler oss om ting og tang. Noen ganger blir vi som et ekko av vår mor eller vår bestevenn, uten å tenke over hva vi selv tenker. Det trenger ikke være noe negativt i det, men det er viktig å være bevisst på. Leder forteller så at denne modellen/tegningen kan deltakerne ta med seg hjem og gjerne tenke på i ulike sammenhenger videre i livet.

Om leder opplever dette som fruktbart for deltakerne, er det mulig å gjennomføre en øvelse hvor deltakerne kan øve seg på å identifisere hvilke mennesker/rom en snakker ut fra. Deltakerne går sammen to og to. Hver enkelt får to-tre minutter på å fortelle partneren sin f. eks om:
• hva det vil si å være norsk
• hva som er kirkens viktigste oppgaver
• hva som bør forandres i byen vår
• hva tro er
• hva det vil si å være religiøs

Lederen kan videre spørre ulike deltakere om de merket at de brukte språk de har lært av noen andre i «huset sitt». Det er også mulig å spørre partnerne om de kunne høre ut fra det den andre sa, hvilket rom hos ham/henne som ble brukt. Men dette kan være sårbart.

«Identitetshuset» er inspirert av David Kvebæk, 1991. Ditt rom i mitt hus, Aventura, ss. 15 – 27.