Øvelse 5: «Hva er …?»

Print

(stille diskusjon)

Gjennomføring?

A. Stille diskusjon
Skriv hvert av spørsmålene på ett A3–ark. Legg arkene på gulvet rundt i rommet. Sett på egnet musikk og gi beskjed om at det kun er lov å kommunisere ved å skrive på arkene. Deltakerne blir bedt om å svare på spørsmålene og diskutere skriftlig (omtrent som man gjør i en diskusjon på internett).

  • Hva er rasisme?
  • Hva er fremmedfrykt?
  • Hva er diskriminering?
  • Hva eksempler på ytringer preget av frykt?
  • Hva er toleranse?
  • Hva er respekt?

 

B. Samtaler i plenum
Leder eller representanter fra deltakerne leser opp fra arkene. Et tema av gangen. Etter opplesning kan deltakerne komme med kommentarer. Viktig at ordstyrer følger med og kan gi utfyllende spørsmål knyttet til det som er skrevet.