Forord

Print

av Berit Hagen Agøy Generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke Oslo, oktober 2013

Jesus var grensesprengende i sitt møte med mennesker. Fra urkirken går det en rød inkluderende tråd igjennom kirkehistorien preget av at min neste er mitt medmenneske med samme verdi som meg, uavhengig av tro og bakgrunn.

Men det finnes også en parallell og mer skamfull tråd gjennom historien. Stereotypisering, demonisering, fordømmelse og vold mot annerledes troende hefter også ved kirkens historie. Verst har det gått ut over jødene. Helt fra starten av da jødene ble anklaget for å ha drept Jesus og til dagens antisemittisme, har kirken båret på anti-jødiske holdninger og vært med på å spre og legitimere antisemittisme – med grusomme konsekvenser. Det må vi erkjenne for å kunne ta et oppgjør med det. Hva har vi lært av historiske feiltrinn? Hvordan kan vi unngå at det skjer igjen? Det er skremmende å se økende antisemittisme i dagens Europa, Norge inkludert. Fortidens troll dukker opp av eska igjen, og de kan krype ut og snike seg omkring om vi ikke gjenkjenner dem. Sola – kunnskap og mot – får trollene til å sprekke!

I tillegg til jødehat, erfarerer vi også hat mot muslimer og rom i dagens norske samfunn. Vi er derfor glade for å kunne presentere et nytt trosopplæringsmateriell om antisemittisme, islamofobi og antisiganisme til bruk i Den norske kirke. Vi håper at det også kan inspirere og tas i bruk av andre kirker og kristne organisasjoner. Det er, etter det vi kjenner til, det første trosopplæringsmateriellet som er laget om denne viktige tematikken. Det kommer med andre ord sent, men forhåpentligvis godt.

Trosopplæringen skal gi barn og unge en forståelse av den kristne tro og respekt for annen tro eller overbevisning. Det kan være en krevende øvelse, men desto mer viktig. Vi må lære våre unge å bli trygge på og stolte av sin kristne tro og identitet, uten å øve vold mot, karikere eller fortegne andres tro. Vi har et evangelium som ikke må forklares i negasjon til andre. Vi må holde fast i den inkluderende tråden som binder oss til Jesu grensesprengende kjærlighet i møte med alle mennesker. Vi må tørre å bevege oss ut i grenselandet og møte dem som er annerledes enn oss med nysgjerrighet, glede og respekt.

Dette materiellet er ment for de som underviser og driver trosopplæring, og det gir både en teologisk og historisk innføring og inneholder en rekke praktiske øvelser. Deler av det kan lett kopieres og deles ut til ungdommene. Materiellet foreligger også elektronisk i http://www.ressursbanken.no/. Vi håper at materiellet kan gi ideer til lokale tilpasninger. Trosopplæringsmaterialet er utarbeidet av Kirkelig Dialogsenter på oppdrag fra Mellomkirkelig råd. Vi retter en stor takk til senterets daglig leder og dialogprest Steinar Ims og dialogprest Iselin Jørgensen. Vi takker også for utfordringer og konstruktive innspill fra Det Mosaiske Trossamfund og Islamsk Råd Norge underveis i arbeidet med dette materiellet. Til slutt takk til Ole Andreas Kvamme, Sven Thore Kloster, Gunnar Haaland og Kirkerådets Seksjon for barn, unge og trosopplæring for faglige og pedagogiske bidrag.