Bibelstudie: Matteus 15, 21-28

Print
Matteus 15, 21-28

21Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. 22En kanaaneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg! Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» 23Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham: «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.» 24Men han svarte: «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.» 25 Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa: «Herre, hjelp meg!» 26Han svarte: «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» 27«Det er sant, Herre», sa kvinnen, «men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» 28Da sa Jesus til henne: «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Og datteren ble frisk fra samme stund.

Bakgrunn:

Geografi og etnisitet

I denne bibelteksten beveger Jesus seg nordover langs kysten til det som i dag fortsatt heter Tyr eller Sour, og ligger i dagens Libanon. På Jesu tid var hele regionen del av Romerriket, som del av provinsen Syria, og mennesker med ulik religiøs bakgrunn levde ikke langt fra hverandre. I dagens fortelling hører vi om en kvinne som kom fra en annen tradisjon enn Jesus selv. Jesus var jøde og hadde vokst opp i en jødisk familie, med jevnlige besøk til synagogen og markering av jødiske høytider. Hun derimot, var i følge Matteus kanaaneer, og i parallellhistorien i Markusevangeliet kan vi lese at hun var fra folket som kalte seg fønikere. I Det gamle testamentet kan vi lese om kanaaneerne som bodde i området hvor jødene bodde, men det var ikke vanlig å kalle folk i Tyros for kanaaneere på den tiden evangeliene ble skrevet ned. Hvorfor da Matteus omtaler kvinnen som dette, vet vi ikke. Det kan kanskje ses i sammenheng med en lang konflikt mellom hebreere og kanaaneere i landet. I denne fortellingen møter vi Jesus med en klar forestilling om hvem som er utenfor og innenfor, og det er ingen tvil om at vi får høre en samtale/diskusjon mellom Jesus og en som ikke var jøde.

Kjønns- og maktstrukturer

Det var ikke vanlig at en kvinne tok kontakt med en fremmed mann. Det var heller ikke vanlig at en mann verken tok kontakt med eller lyttet til en fremmed kvinne. Vi vet ikke hva slags status denne kvinnen hadde i sitt eget samfunn. Det som samtidig kommer frem i teksten i Markusevangeliet er at kvinnen snakker gresk og eier en seng, noe som betyr at hun sannsynligvis var en ganske ressurssterk kvinne, kanskje både økonomisk og sosialt. Slik må vi også ta i betraktning at ikke alle nødvendigvis hadde muligheten til å gjøre det samme som henne. Kvinner i verden i dag er som på Jesu tid i svært ulike posisjoner. Noen er undertrykt i kraft av sitt kjønn, noen er også diskriminert religiøst, etnisk, økonomisk og ut fra klasse. Skjellsord: En hund (valp). I sammenhengen Jesus bruker ordet her er det et nedlatende ord. Det er noe mindreverdig og urent.

Skjellsord:

En hund (valp). I sammenhengen Jesus bruker ordet her er det et nedlatende ord. Det er noe mindreverdig og urent.

Gjennomføring:

Sitt i ring. Gjerne på gulvet eller med en ring av stoler. Alle leser et vers eller en del av teksten hver.

Spørsmål til samtale:

 • Hva legger du merke til i teksten? Noe du syns er interessant? Merkelig? Provoserende? Fint?
 • Hva får vi vite om personene i teksten?
 • Hvem er hovedpersoner i fortellingen?
 • Ser du noen paralleller mellom bibelteksten og øvelsen(e) vi gjorde i forkant?
 • Hva handler denne fortellingen om? Hva er tema?
 • Hvordan er samtalen og hvordan utvikler den seg?
 • Hvordan kan denne samtalen handle om makt og avmakt?
 • Undersøk hva Jesus sier og gjør i denne teksten. Hvordan synes du Jesus behandler kvinnen i teksten?
 • Hvorfor sammenlignet Jesus kvinnen (og kanaaneerne) med hunder? Er ikke dette et skjellsord?
 • Hva er maktforholdet mellom Jesus og kvinnen i forhold til samtalen de har, og måten de snakker med hverandre?
 • Hva gjør kvinnen?
 • Hva formidler Jesus om Gud?
 • Kan du kjenne deg igjen i denne fortellingen?
 • Hvem kan være barna og hundene i dagens samfunn?
 • Hva har folkegruppe og religion å si i denne fortellingen?
 • Hva kan denne fortellingen lære oss om hvordan forholde oss til mennesker med annen bakgrunn enn oss selv?