1.2 Tro og trosidentitet

Print

«Hvis religion ikke er en del av løsningen, vil den uten tvil bli del av problemet»
Jonathan Sacks, engelsk rabbi

Først av alt må du forplikte deg på å arbeide sammen med andre kristne og dine brødre og søstre fra andre religioner for å fremme kjærlighet, rettferdighet og Guds rikes fred. Da vil din tro og teologi klare seg seg selv. Og selv om det ikke skulle skje, selv om vi ikke ser noen framgang, vil likevel verden bli et bedre sted.

«Commit yourself first of all to acting together with your fellow Christians and your brothers and sisters in other religions in promoting the love, justice and peace of Gods reign – and your theologies will take care of themselves. And even if this doesn’t happen, even if we don’t make much progress, the world will still be better off.»
Paul Knitter, amerikansk teolog og religionsteolog

Tema:

Noen snakker om å være «trygg i troen». Men hva er egentlig tro? Hva består troen av og hvordan påvirkes den?

Mål:

Reflektere over hva tro er og hvordan den påvirker livet vårt. Hvilke bilder får jeg i hodet når jeg tenker på Gud? Er det noen sammenheng med mine bilder av Gud og hvordan jeg har det hjemme, min oppvekst og min familie og mine venner? Er tro noe uforanderlig, som må vernes som en edelsten, eller er tro noe som endrer seg og er i bevegelse og i utvikling? Hva skjer når tro møter annen tro? Kan jeg da være trygg i troen min?