Bibelstudie: Lukas 7, 1-10, Matteus 13 & Matteus 17, 19-20

Print
Lukas 7, 1-10

7Da Jesus hadde holdt denne talen til folket, gikk han inn i Kapernaum. 2En offiser der hadde en tjener som var så syk at det sto om livet. Han satte stor pris på denne tjeneren. 3Da han fikk høre om Jesus, sendte han noen av jødenes eldste til ham for å be ham komme og redde tjenerens liv. 4De kom til Jesus og ba ham inntrengende: «Han fortjener at du gjør dette for ham», sa de, 5«for han elsker folket vårt, og det er han som har bygd synagogen for oss.» 6Jesus gikk da med dem. Men da han ikke var langt fra huset, sendte offiseren noen venner til ham med bud: «Herre, gjør deg ikke mer bry! Jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak 7– derfor våget jeg heller ikke selv å komme til deg. Men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. 8For jeg står selv under kommando, og jeg har soldater under meg. Sier jeg til én: ‘Gå!’ så går han, og til en annen: ‘Kom!’ så kommer han, og til min tjener: ‘Gjør dette!’ så gjør han det.» 9Jesus undret seg da han hørte dette. Han vendte seg til mengden som fulgte ham, og sa: «Det sier jeg dere: Ikke engang i Israel har jeg funnet en slik tro.» 10Og da utsendingene kom tilbake til huset, fant de tjeneren frisk.

Matteus 13

31En lignelse til la han fram: «Himmelriket er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. 32Det er mindre enn noe annet frø, men når det har vokst opp, er det større enn andre hagevekster, så det blir til et tre, og himmelens fugler kommer og bygger rede i greinene på det.»

Matteus 17, 19-20

19Da disiplene ble alene med Jesus, spurte de ham: «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» 20«Fordi dere har så lite tro», svarte han. «Sannelig, jeg sier dere: Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: ‘Flytt deg herfra og dit!’ – og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.

Bakgrunn for Lukasteksten:

På Jesu tid var det som nå er Palestina og Israel del av Romerriket som strakte seg over store deler av områdene rundt Middelhavet. Keiseren i Roma var øverste leder og så var det utsendt representanter til ulike områder, som skulle passe på ro og orden. Militærvesenet var på plass i alle områder, og offiserene var en del av dette. Romerne hadde en annen religion enn det som ble praktisert i mange av de lokale samfunnene.

Dette er en troshistorie. Men den er også en historie om tillit på tvers av skiller som vi ikke til vanlig tror finnes der. Hva – og ikke minst hvordan – har den romerske offiseren i Kapernaum fått en tillit til en person som Jesus, som ikke tilhører hans verden? Hva betyr det at han verdsetter en tro som ikke er hans? Han bygger en synagoge for lokalsamfunnet – der han selv er en del av okkupasjonsmakten. Hvorfor gjør han det? Hvordan har han blitt i stand til å se, til å lete, utenfor sin egen verden? Det er ikke bare å tåle – respektere – men innebærer kanskje noe mer?

Gjennomføring:

Sitt i ring. Gjerne på gulvet eller med en ring av stoler. Alle leser et vers hver.

Spørsmål til samtale:
  • Hva handler denne teksten om?
  • Hvem er hovedpersonene?
  • Er det noen overraskelser i teksten?
  • Kan det være at andres tro kan lære oss noe?

 

Bakgrunn for Matteustekstene:

Sennepsfrøet blir brukt som bilde på både himmelriket og på troen i både Matteus og Lukas. Sennepsfrøet er svært lite, men gror likevel til og kan bli opp til fire meter høyt..

Gjennomføring:

Sitt i ring. Gjerne på gulvet eller med en ring av stoler. Alle leser et vers hver.

Spørsmål til samtale:
  • Hva er tro?
  • Kan tro måles?
  • Ordtaket ”tro kan flytte fjell” er sannsynligvis hentet fra denne bibelteksten. Hva kan det bety?
  • Kan sterk tro også være noe negativt? Kan du gi noen eksempler?