Aktuelt for kirkene: Enkelt forslag til 2 – 3 timers opplegg.

Print

– Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge?

- Hva gjør vi?

«Det er krise i Europa. Flyktningene strømmer inn over de europeiske grensene, og flommen av flyktninger er også kommet til Norge. Gjerder bygges, politi og militære prøver å stoppe strømmen og innstramninger i flyktningpolitikken debatteres heftig i Norge og i hele Europa.»

Dette er noen av de triste og skremmende fremstillingene av situasjonen som møter oss i avisene og på de sosiale mediene. Fremstillingen er veldig ensidig negativ. Stemmer dette bildet? Hvordan påvirker fremstillingene oss? Hvem er egentlig flyktningene? Har de rett til opphold? Skjuler det seg «lykkejegere» og terrorister blant dem?

Hva tenker vi – og hva frykter vi – i møte med mennesker med annen bakgrunn enn vår egen? Hva kan (og skal) vi gjøre som kristne i denne situasjonen? Hva sier Jesus og bibeltekster om hvem som hører hjemme i samfunnet vårt?

Kanskje det er på tide å tematisere situasjonen i konfirmantgruppen – og særlig hvis det er et flyktningmottak i nærmiljøet?

Det følgende er et forslag til en dobbelt/tretimerssamling for konfirmantene hvor møtet med innvandrere og flyktninger er tema. Leder må selv se hva som er mest relevant for egen gruppe. Dette er forslag hentet fra «Siervi», og for flere øvelser se materiellet.

 

Se Den Norske kirkes «En film om flyktninger og menneskeverd» her.