Hva mener vi med … ? (assosiasjonsøvelse):

Print

Øvelsen er utviklet i samarbeid med Den norske kirke (Den norske kirkes nord/sør – informasjon).

Gjennomføring:

Få alle i gruppen til å skrive ned på et ark det de tenker på eller assosierer (forklar hva som menes med assosiasjon) med disse ordene eller andre ord du finner mer relevant for deres kontekst. (ca 8-10 min).

 • Bergenser
 • Muslim
 • Lykkejeger
 • Politiker
 • Terrorist
 • Jøde
 • Romfolk
 • Afrikaner
 • Innvandrer
 • Flyktning
 • Flykningestrøm
 • Syrer

 

Ta et ord om gangen og spør folk i gruppen hva de assosierte og hvorfor de akkurat knyttet disse assosiasjonene til dette ordet. Noen av disse betegnelsene er ikke nødvendigvis negative i seg selv, mens andre helt klart er det. Det betyr at samtalen både må ta for seg hvorfor vi gjør noen betegnelser negative, mens vi andre ganger bruker negative ord på folk uten at vi har tenkt gjennom hva det betyr eller om det er riktig bruk.

 

Spørsmål til samtale:
 • Hva er det som gjør at vi tenker/assosierer som vi gjør?
 • Hvor kommer assosiasjonene våre fra?
 • Hva er det å stemple noen?
 • Hvordan tror du det er å være stemplet?
 • Hva kan stempling føre til?
 • Hvordan kan vi unngå å stemple andre?
 • Hva vil det si å være norsk, og hva vil vi at andre i verden skal tenke om Norge og nordmenn?
 • Hvordan møtte Jesus mennesker med en annen bakgrunn enn han selv?
 • Hva er kirkens viktigste oppgaver?
 • Hva betyr egentlig våre viktigste verdier som for eksempel: Demokrati, trosfrihet, grunnleggende menneskerettigheter, rett til beskyttelse?