Øvelse 3: Filosofiske og teologiske refleksjoner på fem minutter

Print
Gjennomføring:

Fordel deltakerne i grupper på tre personer. 

Gi hver deltaker et blankt ark og penn. Gi dem tre–fem minutter til å tenke på et filosofisk, etisk eller teologisk tema («Hva er meningen med livet?», «Hvorfor finnes det ondskap?», «Hvis det er én Gud, hvorfor finnes det så mange religioner?», «Hvem er min neste, og hvorfor har jeg ansvar for henne/ham?», osv.). Hver deltaker skriver ned sitt spørsmål. Alle spørsmål samles inn i en skål. Deltakerne trekker så ett spørsmål fra skålen som de skal reflektere over. Får de sitt eget spørsmål velger de på nytt fra bunken av spørsmål.

Gruppene på tre finner selv et egnet sted de kan være i fred. Gruppen fordeler roller: taler, lytter og tidtager. Rollene går på omgang. Taleren begynner å fortelle hva han/hun tenker om sitt tema, mens de andre lytter aktivt. Tidtageren har ansvar for å passe på at den som snakker får fem minutter (ta tiden helt nøyaktig). Slutter den som har ordet å snakke før fem minutter er gått, sitter alle i stillhet og venter på at tiden går. Erfaring viser da at taleren ofte begynner å snakke igjen. Når fem minutter har gått, skal først lytteren gjenta kort hovedinnholdet i det taleren sa («Jeg hørte at du fortalte … ». Se forøvrig øvelsen «Giraff- og sjakalspråket» i kapittelet «Hva jeg kaller deg»). Taleren skal etterpå bekrefte/korrigere hovedinntrykket til lytteren. De tre deltakerne roterer så og bytter rolle som taler og lyttere.

Spørsmål til samtale i plenum:
  • Hvordan var det å snakke i fem minutter om et sånt tema?
  • Hvordan var det å snakke i fem minutter uten å bli avbrutt?
  • Hvordan var det å lytte aktivt i fem minutter?
  • Endret det måten talere og lyttere forholdt seg til spørsmålet som ble stilt?
  • Fungerer samtaler noen gang slik i hverdagen?