Øvelse 1: En av oss?

Print
Gjennomføring:

Lytt til teksten One of Us, med Joan Osborne.

One of Us
If God had a name, what would it be
And would you call it to his face
If you were faced with him in all his glory
What would you ask if you had just one question

yeah, God is great, yeah, God is good

Ref.: What if God was one of us
Just a slob like one of us
Just a stranger on the bus
Trying to make his way home

If God had a face what would it look like
And would you want to see
If seeing meant that you would have to believe
In things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets

yeah, God is great, yeah, God is good

Ref.

He’s trying to make his way home
Back up to heaven all alone
Nobody calling on the phone
Except for the pope maybe in Rome

Ref.

Just tryin` to make His way home
Like a holy rolling stone
Back up to Heaven all alone
Just tryin` to make His way home
Nobody callin` on the phone
`Cept for the Pope, maybe, in Rome

Tekst & musikk: Eric Bazilian © 1995 Human Boy Music/WB Music Corp. Trykt med tillatelse av Warner/Chappell Music Scandinavia AB/Notfabriken Music Publishing AB/Faber Music Ltd.

Spørsmål til samtale:
  • Hva handler denne sangen om?
  • Hva om Gud er den fremmede?
  • Hva om Gud er mannen på bussen på vei hjem fra byen?
  • Jesus sa at salig er den som sitter i fengsel og har det vondt. Hva mente han med det?
  • Hva ville du spurt Gud om, dersom du kunne stilt ett spørsmål?
  • Finnes det steder i Bibelen hvor Gud fremstilles som den fremmede?
  • Hva betyr det for din gudstro og for hvordan du omgås andre mennesker at Gud er den fremmede?

 

Joan Osborne – One of Us