Øvelse 2: Noen å hate

Print
Gjennomføring:

Sitt i ring. Gjerne på gulvet eller med en ring av stoler. Alle leser på omgang fra teksten til Raga Rockers se papirutgaven av «Sier vi» (fra albumet Rock’n’Roll Party, 1990). Lytt til låten først fra YouTube eller andre musikkmedier.

Spørsmål til samtale:
  • Raga Rockers synger ironisk om hvor deilig det er å ha noen å hate. Men ironi fungerer bare når det er et snev av gjenkjennelse/sannhet i det som det ironiseres over. Mener Raga Rockers at det er deilig å ha noen å hate?
  • I teksten er det ikke bare deilig å ha noen å hate – det er også deilig å bruke vold og «… slå dem flate». Prøv å forklare hva vold kan være. Dette kan gjøres gjenom en samtale hvor alle får to minutter til å tenke på en erfaring de har med voldsbruk (slåsskamp, lusing, trakassering, mobbing, osv. Ikke nødvendigvis bare fysisk). Alle finner ett ord som beskriver historien de fortalte. Ordene skrives opp på tavlen. Ut fra ordene skal gruppen definere hva vold er. Ut fra definisjonen dere kommer frem til diskuter Raga Rockers «påstand» om at det er deilig å bruke vold.
  • Det motsatte av kjærlighet er hat og vold, tenker mange. Elie Wiesel sa at det motsatte av kjærlighet er likegyldighet. Dikteren Paal Helge Haugen sier det slik (1997): «Motstandskampen tok ikkje slutt for femti år sidan. Det krevst av oss at vi lar den halde fram, så vi ikkje lar menneskeforakt og rasisme vekse fram i ly av fienden som aldri kapitulerte. Vår eiga likesæle.»Hva tenker du? Er det mulig å sette opp slike enkle motsetninger (hat – kjærlighet eller hat – likesæle/likegyldighet), og hvilke er riktig?
  • Raga Rockers sier at «Det er bare å følge fingeren som peker – Dit hvor de voksne leker». Hva tror du de mener med det?
  • Er det mulig å bryte en voldsspiral (dvs. at vi ikke svarer på vold med vold, som igjen fører til mer vold…)? Hvordan kan vi gjøre det?
  • Hva tror du Bibelen sier om dette? Er hat mye omtalt i Bibelen (eller vold for den saks skyld)?