Øvelse 1: Tusen tegninger

Print
Gjennomføring:

Del ut ark med tekst, og spill av Karpe Diems Tusen tegninger.

Tusen tegninger

Yaom al iama, gn oa nar
Oa kano iama, fishof Allah
Er både svart og hvit, er både glad og trist
Han så på passet mitt og kasta blikk og traff meg
For jeg var fuglen på bakken og han var tvunget
Til å ville kappe vingene av meg før jeg fikk sunget
Sunget ut om profeten og om Gud
Alle disse temaene som ellers er tabu
Du, tør du å si du ber i smug
Når du veit at mange av dine ville sett på deg som sjuk
For det er sjukt dette med å si at Gud setter oss fri
Jeg utsetter å si at du ser på en muslim
Til jeg allerede har gjort et inntrykk
Venter til vi blir litt kjent og Magdi e’kke sinnssyk
Du er’kke redd fordi det er ukjent
Du er redd fordi du tror du kjenner meg og jeg er ustemt
Falsk, du må stemme meg fin
For at jeg er hyggelig jeg selv om, men det er ikke fordi jeg er muslim

Er både hvit og svart, er både rik og blakk
Hun sa hun aldri hadde møtt en kar som ikke drakk
Og spurte meg om Gud dømte meg i svart-hvitt
For til og med muslimene hun kjente drakk litt
Men brorskapet er’ikke lenger mellom de som tror på det samme
Har en bror som er hindu
Og det handler om å godta at andre har en mor som
Og kanskje en far som lærte dem noe annet om livet
Som at himmelen er et mål og livet kanskje er casting
Ha’kke masse svin på skogen, men jeg har masse marsvin
Og et marsvin er hodepine og aspirin
Og hvis det får oss til å gjøre gode ting
Så hva syntes du om å la meg tro på Gud og sånn?
Aner du hvor mange som har spurt meg om det du spurte om?
Lurte på hvorfor jeg ikke tar de valga de tar
Du kan’kke gi Gud, så bare gi faen

Så de kaller meg grå
For jeg var ute om natta, men jeg tror på Gud og dommedagen derpå
Få venner veit om bønneteppet mitt, og Baba har ikke sett de feila sønnen hans begikk, så Jeg takker Gud, men jeg ha’kke en talsmann
Ta’kke en drink, ta’kke dop, ta’kke avstand
Og ta’kke spørsmål når du bruker feil finger
For ett ord sier mer enn tusen tegninger
Gjengitt med tillatelse fra rettighetshaverne.

Sitt i ring. Gjerne på gulvet eller med en ring av stoler. Etter avspilling av musikk/video leser alle en setning fra sangen hver.

Forklaringer:

Innledningsresitasjonen er på arabisk: «Dommedagen, paradis eller helvete Hvis det er paradis, vil jeg se Gud.» «Baba» er et annet ord for «far».

Spørsmål til samtale:
  • Hva syns du om denne sangen?
  • Hvorfor likte du den/Hvorfor likte du den ikke?
  • Hva er budskapet i sangen?
  • Hva har teksten med tro å gjøre?
  • Hva har teksten med gruppetilhørighet og båstenkning å gjøre?
  • Hva mener Magdi med svart, hvit og grå?
  • Denne sangen ble brukt av mange i etterkant av 22. juli 2011. Hvorfor det?
  • Er det annen musikk og tekster du kjenner til som tar opp samme tema?
  • Hva forteller denne teksten om Magdis forhold til Gud? Kjenner du deg igjen i dette? Hva er eventuelt likt og/eller ulikt?
  • Kan vi utifra sangen finne måter å være på som endrer måten vi setter andre i bås?