Øvelse 2: Hva vi kaller hverandre, hvem vi er

Print
Gjennomføring:

A3-ark legges utover på forskjellige steder i rommet. Skru på egnet musikk i bakgrunnen. På hvert A3-ark er det skrevet et ord (se nedenfor). Deltakerne sprer seg jevnt utover til alle arkene. De skal skrive sine assosiasjoner rundt ordene. Assosiasjonene trenger ikke være lange, men skal knyttes til hva disse ordene betyr for deltakerne.

Slave
Hund
Hore
Terrorist

Mobbeoffer
Mobber
Homse
Gud

Far
Sigøyner
Jøde
Kvinne

Venn
Mor

   

 Andre alternativer kan brukes, avhengig av sted og kontekst (hvilke positive eller negative (skjellsord-) ord bruker deltakerne til daglig?).

Arkene klistres opp på veggen etterpå og det leses høyt fra dem. Avslutt med samtalerunde på hvorfor ulike/like assosiasjoner er knyttet til ordene.

Spørsmål til samtale:
  • Hva betyr ordene for oss?
  • Er det sammenheng mellom hva ordene opprinnelig betyr og hvordan vi bruker dem?
  • Hvorfor bruker vi slike ord om hverandre, hva er funksjonen ordene har (beskrivende, kjærlig, nedsettende, osv.)?
  • Noen av ordene er kanskje brukt i Bibelen. Hvilke ord tror du det er og hvordan brukes de?
  • Hvor mye av vår identitet kan vi knytte opp til ett ord (søster/bror, sønn/datter, venn, osv.)?
  • Kan slike beskrivende ord (kallenavn, skjellsord eller andre ord) bli hengende ved oss, og betyr dette noe for vår identitet?
  • Hva sier du som kristen om bruken av «sekkebetegnelser»? Tror du vi har noen retningslinjer i Bibelen for hvordan vi skal snakke til hverandre?