Bibelstudie: 1.Mosebok 16, 1–14 og 21, 8–21

Print
1.Mosebok 16, 1-14

1Sarai, Abrams kone, fødte ham ingen barn. Men hun hadde en egyptisk slavekvinne som het Hagar. 2Sarai sa til Abram: «Hør på meg: Herren har hindret meg i å føde barn. Gå nå inn til slavekvinnen min! Kanskje får jeg en sønn ved henne.» Og Abram hørte på det Sarai sa. 3Og Abrams kone Sarai tok Hagar, den egyptiske slavekvinnen sin, og ga henne til kone for Abram, mannen sin. Abram hadde da bodd ti år i landet Kanaan. 4Han gikk inn til Hagar, og hun ble med barn. Men da hun oppdaget at hun var med barn, så hun ned på husfruen sin. 5Da sa Sarai til Abram: «Det er din skyld at jeg blir krenket! Jeg ga min slavekvinne i din favn, men da hun oppdaget at hun var med barn, så hun ned på meg. Herren skal dømme mellom meg og deg!» 6Abram sa til Sarai: «Se, slavekvinnen er i din hånd. Gjør hva du vil med henne.» Og Sarai ydmyket henne, så hun rømte fra henne. 7Herrens engel fant henne ved en vannkilde i ørkenen, ved kilden på veien til Sjur. 8Han sa: «Hagar, Sarais slavekvinne, hvor kommer du fra, og hvor går du hen?» Hun svarte: «Jeg rømmer fra Sarai, husfruen min.» 9Og Herrens engel sa til henne: «Vend tilbake til husfruen din og la deg ydmyke under hennes hånd!» 10Herrens engel sa: «Stor vil jeg gjøre din ætt, så stor at den ikke kan telles.» 11Så sa Herrens engel til henne: «Se, du er med barn og skal føde en sønn. Du skal gi ham navnet Ismael, for Herren har hørt at du ble ydmyket.12 Han skal bli et villesel av et menneske. Hans hånd skal være vendt mot alle og alles hånd mot ham. Rett imot alle sine slektninger skal han slå seg ned.» 13Da satte hun dette navnet på Herren som hadde talt til henne: «Du er en gud som ser meg.» For hun sa: «Har jeg her virkelig sett ham som ser meg?» 14Derfor kaller man brønnen for Lahai-Ro'i-brønnen. Den ligger mellom Kadesj og Bered.

1.Mosebok 21, 8-21

8Barnet vokste og ble avvent. Abraham holdt et stort festmåltid den dagen Isak ble avvent. 9Men Sara så at den sønnen som Hagar fra Egypt hadde født til Abraham, lekte og lo. 10Da sa hun til Abraham: «Driv bort denne slavekvinnen og sønnen hennes! For denne slavekvinnens sønn skal ikke arve sammen med Isak, sønnen min.» 11Abraham tok dette svært tungt, for det gjaldt sønnen hans. 12Men Gud sa til Abraham: «Ikke ta det så tungt, dette som hendte med gutten og tjenestekvinnen din. Du skal høre på alt det Sara sier til deg. For gjennom Isak skal du få en ætt som skal kalles din. 13Men slavekvinnens sønn vil jeg også gjøre til et folkeslag, for han er ditt barn.» 14Abraham sto tidlig opp neste morgen, tok brød og en skinnsekk med vann og la det på Hagars skuldre, og han sendte henne fra seg sammen med barnet. Hun gikk seg vill i ørkenen ved Beer-Sjeba. 15Da vannet i skinnsekken tok slutt, la hun barnet fra seg under en av buskene. 16Så gikk hun og satte seg omtrent et bueskudd lenger borte. For hun tenkte: «Jeg kan ikke se på at barnet dør.» Mens hun satt der, begynte hun å gråte høyt. 17Gud hørte guttens stemme. Og Guds engel ropte til Hagar fra himmelen og sa til henne: «Hva er det med deg, Hagar? Vær ikke redd! For Gud har hørt guttens stemme der han ligger. 18Reis deg, løft gutten opp og hold ham fast i hånden! For jeg vil gjøre ham til et stort folkeslag.» 19Så åpnet Gud øynene hennes, og hun fikk se en brønn med vann. Hun gikk og fylte skinnsekken med vann og lot gutten drikke. 20Gud var med gutten, og han vokste opp. Han bodde i ørkenen og ble bueskytter. 21Han bodde i Paran-ørkenen, og hans mor tok en kone til ham fra Egypt.

Bakgrunn:

Abram er en av de første personene vi hører om i Bibelen. Han ble født i en by som het Ur i Kaldea, et område som nå ligger i dagens Irak. Han giftet seg med sin halvsøster, Sarai, og sammen med alle tjenerne og dyrene sine reiste de etterhvert østover mot middelhavet der kanaaneerne og persittene bodde. Gud sa til Abram at han skulle begynne å kalle seg Abraham. Videre sa Gud at han skulle få mange etterkommere og landområdet skulle bli hans. Sarai kunne egentlig ikke få barn og tekstene som dere nå leser handler om at Abraham likevel ble far. Først fikk han sønnen Ismael med tjeneren Hagar og så fikk han Isak med Sarai som etter hvert fikk navnet Sara. Hagar er en av de aller første ”utlendingene” vi hører om i Bibelen. Hun er egypter og slave hos Abraham.
Men Hagar er også den som setter ord på Gud som ”den som ser meg”.

Ismael får et løfte fra Gud som ligner på løfter andre personer i Bibelen fikk. Etter kapittel 25 hører vi ikke mer om Ismael og etterkommerne hans. De forsvinner ut av Bibelhistorien. Det blir Isak som får mest oppmerksomhet videre og blir ansett som stamfar til jødene. Heller ikke Hagar får mer oppmerksomhet.

Hagar er ikke nevnt i Koranen, men er likevel en svært viktig person i islam. Ismael er nevnt 14 ganger og har en ganske lik rolle i islam som Isak har i jødedommen og i kristendommen: han er den som holder på å bli ofret til Gud/Allah av Abraham/Ibrahim.

Gjennomføring:

Sitt i ring. Gjerne på gulvet eller med en ring av stoler. Alle leser et vers hver.
Les enten begge disse tekstene eller velg kun én av dem.

Spørsmål til samtale:
  • Hvem handler denne teksten om?
  • Hvordan oppfører hovedpersonene seg mot hverandre?
  • Hvordan oppfører Gud seg mot hovedpersonene?
  • Hva er tema i denne fortellingen?
  • Har du hørt om Hagar og Ismael før?
  • Hvorfor tror du vi ikke får vite mer om hvordan det går med Ismael?
  • Hvem er helter og antihelter i historien? Hvorfor tror du det er det slik?
  • Kan du finne ut mer om Hagar og Ismael i islamsk tradisjon?